Blog ortodontystyczny

ciekawe artykuły i porady

Leczenie ortodontyczne w ramach ubezpieczenia NFZ

Polskie przepisy dotyczące refundacji kosztów leczenia ortodontycznego z Narodowego Funduszu Zdrowia gwarantują takie leczenie wyłącznie dzieciom do ukończenia 12 roku życia.

Mimo, iż rodzima jurysdykcja przewiduje możliwość skorzystania z bezpłatnego leczenia ortodontycznego, sposobność taką posiada jednak wyłącznie ograniczona część polskiego społeczeństwa. Dotyczy ona leczenia dzieci do ukończenia 12 roku życia.

Dodatkowo przepisy gwarantują darmowe wizyty kontrolne dzieci, które ukończyły 12 rok życia, ale nie skończyły jeszcze 13 lat. W tym okresie przysługuje jednak wyłącznie refundacja kosztów leczenia retencyjnego, czyli utrwalającego wcześniej uzyskane efekty korekcyjne. W tym okresie przysługuje również darmowa naprawa wcześniej wykonanego aparatu ortodontycznego i korzystanie z bezpłatnych wizyty kontrolnych.

Przepisy normujące bezpłatną opiekę ortodontyczną

Obecnie bezpłatne leczenie ortodontyczne odbywa się na mocy zapisów art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zmianami) oraz na podstawie katalogu świadczeń stomatologicznych (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 20 września 2007 r.).

Wykaz bezpłatnych usług ortodontycznych

 • W ciągu jednego roku można skorzystać z jednej bezpłatnej (refundowanej) wizyty kontrolnej u stomatologa, w czasie której ma miejsce instruktaż dotyczący właściwiej higieny jamy ustnej,
 • W ciągu jednego roku można skorzystać z trzech bezpłatnych (refundowanych) badań kontrolnych u ortodonty,
 • Jeden raz w całym okresie trwania leczenia ortodontycznego można wykonać darmowe zdjęcie Rtg pantomograficzne wraz z opisem,
 • Jeden raz w całym okresie trwania leczenia ortodontycznego (w uzasadnionych przypadkach) można wykonać darmowe zdjęcie cefalometryczne,
 • Wycisk szczęki wykonany pod kątem zdiagnozowania wady, wdrożenia odpowiedniego leczenia i kontroli toku jego postępu,
 • Korekcyjne szlifowanie zębów,
 • Środki służące wprowadzeniu jednego zęba do łuku po chirurgicznym jego odsłonięciu (z wyłączeniem aparatów stałych),
 • Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego,
 • Analiza telerentgenogramu,
 • Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym jednoszczękowym,
 • Leczenia aparatem ortodontycznym dwuszczękowym,
 • Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie,
 • Bieżąca kontrola postępu korekcji wad zgryzu przy pomocy aparatu ortodontycznego – nie częściej jednak niż jeden raz na 12 miesięcy w całym okresie trwania leczenia,
 • Naprawa uszkodzonego aparatu rochumego wraz z wyciskiem,
 • Wykonanie częściowej protezy dziecięcej,
 • Niewielka rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie.

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ortodoncja dla dzieci

Po pojawieniu się pierwszych zębów stałych – trzonowców – powinna odbyć się konsultacja, można wtedy wstępnie …

Skąd się biorą wady zgryzu?

Wady zgryzu to wszystkie dysfunkcje budowy zębów i ich wzajemnego położenia. Istnieją czynniki genetyczne warunkujące …

Rodzaje wad zgryzu

Wady zgryzu to wszelkie odstępstwa od prawidłowego sposobu zwierania się zębów. Objawiają się one ustawieniem zębów …